Умови договору

  Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет - магазин
 
  Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Фізичної особи–підприємця (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою або юридичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).
Моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього договору.
   Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Інтернет – магазину та Покупця і регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року .
 
  1. Терміни та визначення.
 
«Товар» - обладнання, корма, тварини та супутні товари.
«Інтернет – магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.
 
  2. Предмет договору.
Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
 
  Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет – магазині в тому числі:
-добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет – магазині;
-самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет – магазині;
-оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет – магазині;
-виконання і передання замовленого Товару Покупцю у власність на умовах цього Договору.
 
  3. Порядок оформлення замовлення.
  Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет – магазині через «форму корзини», або зробивши замовлення по електронній пошті.
  Строк формування замовлення до 2 робочих днів з моменту подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.
Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами Продавця по електронній пошті або факсу.
 
  4. Порядок оплати замовлення.
 
  Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
1) готівкою в магазині за адресою: м.Луцьк, пр. Молоді, 14
2) за допомогою банківського переказу грошей на реквізити Продавця
3) поповненням карткового рахунку Продавця через термінал або за допомогою інтернет-банкінгу
4) оплатити частинами у вигляді безвідсоткового кредиту (тільки в магазині Зоомаркет, пр. Молоді 14)
 
 
  5. Строк, вартість і умови доставки замовлення.
 
Доставка замовлення виконується силами Продавця і транспортної компанії.
Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказана і залежить від діючих тарифів транспортної компанії.
Можлива безкоштовна доставка малогабаритних товарів в межах міста Луцьк, при замовленнях вартістю більше 200грн.
 
 
  6. Права та обов’язки сторін.
 
  6.1. Продавець зобов’язаний:
-виконувати умови даного Договору;
-виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
-передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору;
-перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі Продавця.
 
  6.2. Продавець має право:
-в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
 
  6.3. Покупець зобов’язаний:
- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
 
  6.4. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет – магазині;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 
  7. Відповідальність сторін.
 
  7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

  7.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

  7.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

  7.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
 
  7.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
 
  8. Інші умови.
 
  8.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті zoomarket.lutsk.ua

  8.2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

  8.3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
 
  8.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
 
  8.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Інтернет – магазином і Покупцем.
 
  8.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
 
  8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення і т.д.).
 
  9. Строк дії Договору та порядок його розірвання
 
  9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (передплата Покупцем замовлення) і діє до повного виконання зобов’зань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
 
  9.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.
 
  9.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
Працює на OpenCart
Магазин ЗООМАРКЕТ © 2024